Svet-Stranek.cz
obec prosenice
Prosenice

Historie:obec prosenice

Historie

Historie obce

  Obec Prosenice leží na úrodném úvalu řeky Bečvy při historické cestě z Přerova k Moravské bráně. Archeologické nálezy svědčí o prastarém osídlení na dnešním území obce, již v době bronzové. Osada vznikla patrně v 11. - 12. století a její obyvatelé byli příslušníci jednoho rodu, nebo osadníky jednoho pána, podle kterého se také jmenovala. Dle tradice byl název odvozen od prosa, které se zde pěstovalo a je vyobrazeno i na staré obecní pečeti.

 

  Původně byly Prosenice jen jednou osadou v jejímž těsném sousedství vznikla později druhá osada. Teprve v polovině 15. století se objevují v listinách poprvé názvy Velké Prosenice a Malé Prosenice. Nejstarší písemná zpráva o Prosenicích pochází z roku 1275. Posledními rodovými držiteli v Prosenicích byli Oldřich a Petr z Prosenic, kteří v roce 1374 ves Prosenice s mlýnem a lesy prodali bratřím Mikuláši a Hynkovi z Nákla. Až do konce 15. století se ve vlastnictví obou vsí vystřídala řad vladyckých rodů. V období, kdy vlastnili větší část obce pánové z Nákla, byla zde vystavěna tvrz (dodnes se zde říká jednomu místu „Ve valech").

 

  Vilém z Pernštejna odkoupil Malé Prosenice v roce 1481 a Velké Prosenice v roce 1498. Dalšími majiteli byli šlechtické rody z Ludanic, Petr Vok z Rožmberka, Bruntálští z Vrbna a od „Bílé Hory“ Dittrichštejnové.

 

  V roce 1784 byla ve Velkých Prosenicích zřízena duchovní správa pro obojí Prosenice a Buk a v letech 1787-1788 byl postaven kostel sv. Jana Křtitele a sv. Antonína Paduánského. Děti z Prosenic chodily do školy v Předmostí až do roku 1787, kdy byla postavena škola ve Velkých Prosenicích a to na místě dnešního č.p. 41. V letech 1857-1858 byla postavena nová, jednoposchoďová škola a v roce 1939 přestavěna na dvouposchoďovou.

 

  V roce l842 byla postavena železniční trať z Přerova do Lipníka nad Bečvou a v roce 1881 zde byla zřízena zastávka, později v roce 1897 bylo postaveno nádraží.

 

  Dalekosáhlý význam pro obec a zejména pro rolnictvo z širokého okolí mělo postavení Rolnického cukrovaru akciového v roce 1881 v Malých Prosenicích.  

 

  Poštovní úřad byl zřízen v roce 1890 a v roce 1895 byl při poště zřízen i telegrafní úřad.

 

  Rolnické mlékařské družstvo bylo ustanoveno v roce 1899 a v následujícím roce postavilo družstevní mlékárnu, která byla v činnosti až do roku 1941, kdy byl její provoz zastaven německými úřady a její rajón převeden na radslavskou mlékárnu.

 

  Vzhledem k výskytu cihlářské hlíny byla v roce 1910 postavena Strojní kruhová cihelna v Malých Prosenicích.

 

  Ve druhé polovině minulého století se v obci také začíná probouzet národní uvědomění. V roce 1870 byl v Malých Prosenicích založen čtenářský spolek Bečva, na jehož tradice navázal v roce 1895 vzniklý čtenářský spolek, z něhož se v roce 1911 utvořil odbor Národní jednoty. Tento zanikl roku 1924. Knižní fondy těchto spolků se staly základem pozdějších obecních knihoven.

 

  Druhým nejstarším spolkem v obci byl Spolek vojenských vysloužilců okolí prosenického, který byl založen roku 1879 a v roce 1913 byl přeměněn ve Vzájemně se podporující jednotu Pobečvan ve Velkých Prosenicích, která měla přes 400 členů a zanikla v roce 1929. Rybářský spolek ve Velkých Prosenicích byl založen roku 1902 a Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Prosenicích v roce 1906. Tělocvičná jednota Sokol byla založena roku 1912 a v rámci tělovýchovné a osvětové činnosti plnila také důležité vlastenecké poslání. Tradice zdejší dechové hudby sahá až do první poloviny 19. století.

 

  Vzhledem k tomu, že cukrovar téměř 30 let přijímal vklady a poskytoval půjčky občanům, byla Občanská záložna ve Velkých Prosenicích založena teprve v roce 1909. V letech 1910 a 1911 byla v obou obcích založena družstva pro spotřebu elektrické energie. Elektřinu dodávala elektrárna v Peterkově mlýně. V letech 1902 až 1907 byla provedena regulace Bečvy, její křivolaký tok byl napřímen, aby se tak zabránilo povodním. Obě světové války pozastavily hospodářský růst obcí. V Malých Prosenicích byl v roce 1922 postaven u křižovatky Pomník padlým v 1. světové válce a v roce 1925 bylo v sousedním obecním domě otevřeno zdravotní středisko.

 

  Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno v roce 1950. Postupným slučováním vznikl komplex, který zahrnul 15 obcí. Jeho nástupcem se stala Moravská zemědělská a.s. Prosenice. V Prosenicích byl postaven velkokapacitní kravín s moderní technologií. V cihelně byla v roce 1986 ukončena výroba cihlářských výrobků a zahájena výroba dřevocementových desek. V současnosti nese závod název DCD-IDEAL s.r.o. Prosenice. Rozvodna - transformovna Prosenice byla vybudována v šedesátých letech, v posledních třech letech zde byla provedena zásadní rekonstrukce, přičemž byla vybavena zařízením a technologií dosahující v Evropě naprosto „špičkovou“ úroveň. V cukrovaru proběhla řada investičních akcí a velká modernizace výroby. V roce 1993 zde bylo vystavěno velkokapacitní silo na skladování cukru. Současný vlastník – Hanácká potravinářská společnost po čtyřleté odstávce obnovila provoz cukrovaru, v areálu byla vybudována výrobna předforem PET lahví a velké dopravní středisko. Na železniční trati a nádraží Prosenice proběhla zásadní rekonstrukce v rámci budování „II. tranzitního železničního koridoru“.

 

  V obci se v posledních třiceti letech uskutečnila řada stavebních akcí. Mezi Velkými a Malými Prosenicemi byla vystavěna řada rodinných domků.

 

Byla vybudována nová kanalizace, vodovod, samoobsluha spotřebního družstva Jednota, tělocvična, zdravotní středisko, telefonní vedení, provedena plynofikace, postavena školní družina s mateřskou školou, v obecním domě č. 10 byla vybudována jednací síň, kanceláře obecního úřadu a knihovna, postavena kořenová čistička odpadních vod, vybudovány rybník Rýnský a rybníky v Hroušoví, obec zakoupila takzvanou „Cukrovarskou zahradu“ a byly zde vybudovány tenisové kurty a víceúčelové hřiště. Provedena rekonstrukce obecního domu č. 158 a opravena budova hasičské zbrojnice. Nový povrch dostala řada cest a chodníků, postavena nová zídka u hřbitova.
návštěvníků stránky
celkem10 301
tento týden38
dnes5